CAPE HEARTACHE – 10ml

Liên hệ

👉🏼 Nồng độ : Eau de parfum (EDP)
👉🏼 Mùi hương : Woody, nhựa
👉🏼 Giới tính : Unisex
👉🏼 Độ lưu hương : Khoảng 8 giờ trên da
👉🏼 Độ toả : Trên một sải tay
👉🏼 Note hương : Cây linh sam, Nhựa thông, Cây độc cần, Lá cây Vani, Dâu tây, Rừng nguyên sinh, Sương trên núi.

 

Hết hàng