A CITY ON FIRE – 10ml

Liên hệ

👉🏼Nồng độ : Eau de parfum (EDP)
👉🏼Mùi hương : Woody, sweet
👉🏼Giới tính : Unisex
👉🏼Độ lưu hương : Khoảng 8 giờ trên da
👉🏼Độ toả : Trên một sải tay
👉🏼Note hương : Dầu bách tròn, Cây cam tùng, Bạch đậu khấu, Gỗ lành, Quả mọng, Hương Labdanum, Diêm cháy

 

Hết hàng