Yves Saint Laurent L’Homme Le Parfum- 10ml

Liên hệ

👉🏼Hương đầu: Hương ozon, Bạch đậu khấu, Chanh vàng
👉🏼Hương giữa: Hoa phong lữ, Hoa tím, Húng quế

👉🏼Hương cuối: Nhựa cây, Tuyết tùng, Gỗ vetiver

 

Hết hàng