Thomas Kosmala No 4 Après l’Amour – 10ml

Liên hệ

  • Hương đầu: Vỏ chanh vàng, hoa cam
  • Hương giữa : Gia vị cay
  • Hương cuối : Xạ hương, hổ phách, hương gỗ

Hết hàng