Dolce & Gabbana K EDP – 10ml

270.000VNĐ

  • Hương đầu: Cam đỏ, Ớt anh đào, Quả bách xù, Chanh, Chanh Sicilan, Thảo quả.
  • Hương Giữa: Quả Sung, Phong lữ, Xô thơm, Hoa Oải Hương.
  • Hương Cuối: Hoắc Hương, Tuyết Tùng, Cypriol Oil or Nagarmotha, Cỏ vetiver.
Dolce & Gabbana K EDP – 10ml

270.000VNĐ