D&G The One Gold For Men – 10ml

270.000VNĐ

  • Hương đầu: Cam đỏ, chanh ý, gừng
  • Hương giữa:  Hoa phong lữ, nhục đậu khấu, xô thơm
  • Hương cuối: Hoắc hương, gỗ hổ phách, cỏ hương bài

 

D&G The One Gold For Men – 10ml

270.000VNĐ