D&G The One For Men Intense EDP – 10ml

Liên hệ

  • Hương đầu: Hoa cam, Cây bách, Thảo quả.
  • Hương giữa: Gỗ, Hoa cam, An tức hương, Hương Benzoin.
  • Hương cuối: Hoa cam, Da thuộc , Hoắc hương, Hương Labdanum.

Hết hàng