Burberry Hero Eau de Parfum – 10ml

290.000VNĐ 260.000VNĐ

Hương đầu: Lá thông, Olibanum
Hương giữa: Benzoin, Hương nhang
Hương cuối: Tuyết tùng Atlas, Tuyết tùng Himalaya, Tuyết tùng Virginia

Burberry Hero Eau de Parfum – 10ml

290.000VNĐ 260.000VNĐ